Mga Bayani

Ang salitang bayani ay tumutukoy sa taong matapos mamatay ay ipinagbubunyi ng bayan dahil sa kanyang kakaiba o hindi pangkaraniwang paglilingkod sa ating bayan o sa sangkatauhan, siya ay ang taong may pambihirang tapang at tatag ng kalooban sa harap ng panganib o kaya naman ay ang taong may katatagan ng kalooban sa pagdadala ng paghihirap at pasakit.

Ating tuklasin ang ating mga dakilang mga bayani.