Magkasingkahulugan

Ang mga salitang magkasingkahulugan o (synonym) ang tawag sa ingles ay tumutukoy sa mga salitang magkatulad ang kahulugan o pareho ang ibig sabihin. Kadalasan sa mga salitang magkasingkahulugan ay mga pang-uri o (noun) naman ang tawag sa ingles.

Mga halimbawa ng mga magkasingkahulugan:

aksidente       sakuna
alaala       gunita
alam       batid
alapaap       ulap
angal       reklamo
angkop       akma; bagay
anyaya       imbita; kumbida
anyo       itsura
aralin       leksiyon