Gintong Aral


Mga Parabula

Ang parabula ay isang uri ng maikling kuwento na ang karaniwang gumaganap ay mga tao, Ito ay naglalarawan ng katutohan o tunay na nangyayari sa ating buhay. Ang parabula ay tulad din ng pabula na kinapapalooban ng aral.