Magkasingkahulugan - Page 3

Mga halimbawa ng mga magkasingkahulugan:

bantog       tanyag
basahan       trapo
bata       musmos; paslit
batayan       basehan
berde       luntian
bigat       timbang
bihira       madalang
bilanggo       preso
bintang       paratang