Magkasingkahulugan - Page 5

Mga halimbawa ng mga magkasingkahulugan:

dahan-dahan       hinay-hinay
dahilan       sanhi
dala       hatid
dalampasigan       baybayin
damdamin       saloobin
dami       bilang
dasal       dalangin
dayuhan       banyaga
dekorasyon       palamuti