Jose Rizal

(1861-1896) Pambansang Bayani ng Pilipinas

Jose Protacio Rizal ay isinilang noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba Laguna. Ikapito siya sa labing-isang magkakapatid. Ang mga magulang niya sina Francisco Rizal Mercado at Teodora Alonzo Realonda. Ang kanyang ina ang una niyang naging guro. Maagang nalantad si Rizal sa mga pang-aabusong ginawa ng mga kastila sa mga Pilipino. Sa i-dad na labing isang taon labis na nabuo sa kanyang isip ang panggagarote sa tatlong paring sina Padre Gomez, Burgos at Zamora.

Pumasok siya sa Ateneo at nagtapos dito ng Bachelor in Arts na may mataas na karangalan. Nag-aral din siya sa Unibersidad ng Santo Tomas kumuha siya ng pilosopiya at medisina. Noong 1882 siya ay nagtungo sa Europa. Nag-aral siya ng medisina sa Universidad de Central Sa Madrid, Espaņa at nagtapos noong 1885. Samantalang siya ay nasa Europa nakibahagi siya sa pagtuligsa sa mga pang-aapi at kalabisan ng mga Kastila sa Pilipinas. Kasama ang ilang dakilang Repormista tulad nina Graciano Lopez Jaena humingi sila g pagbabago. Isinulat niya ang 'Noli Me Tangere' sa Berlin noong 1887 at 'El Filibusterismo' sa Belgium noong 1891.

Noong 1892 nagbalik si Jose Rizal sa Pilinas kahit na alam niya ang panganib na naghihintay sa kanya bunga ng kanyang mga isinulat. Ipinagpatuloy niya ang kanayng makabayang gawain at noong Hulyo 3, 1892 itinatag niya ang 'La Liga Filipina'. Pagkatapos ng ilang linggo dinakip siya at ipinatapon sa Dapita. Nagprisinta siyang maipadala sa Cuba bilang manggagamot, subalit habang nasa biyahe patungo roon ay dinakip siya at ibinalik sa Pilipinas. Ipiniit siya sa Fort Santiago kung saan isinulat niya ang Mi Ultimo Adios at pinatay siya bilang martir noong Disyembre 30, 1986.

Dito nagtapos ang buhay ni Rizal at pagsisimula ng bagong pag asa ng henerasyon.