Magkasalungat - Page 4

Mga halimbawa ng mga magkasalungat:

ikabit; idugtong       ihiwalay; tanggalin
ilalim       ibabaw
itago       ipakita
itapon; ihagis       saluhin
itigil       ituloy
itim       puti
ito       iyan; iyon
kaibigan       kaaway
kanan       kaliwa