Magkasalungat - Page 3

Mga halimbawa ng mga magkasalungat:

dagdagan; magdagdag       bawasan; magbawas
dating; dumating       alis; umalis
dito       diyan; doon
gutom       busog
harap       likod
hawakan       bitawan
hinog       hilaw
hulihin       pakawalan
ibigay       tanggapin