Cebuano Idioms - Page 3

Examples of Cebuano idiomatic expression

basa og baba; basag baba
noisy; talkative.
basa og tai
a blowhard; Someone who shows off; hambogero; pasikat.
batang murag korek
precocious; precocious child.
bato og kasingkasing
pitiless; heartless.
berde og dugo
a male homosexual.