Usahay

Usahay magadamgo ako Nga ikaw ug ako nakahigugmaay

Nganong damgohon ko ikaw Damgohon sa kanunay Sa akong kamingaw

Usahay magamahay ako Nganong nabuhi pa kalibutan

Nganun gitiawtiawan Ang gugma ko kanimo Kanimo da

Ang gugma ko kanimo Kanimo da.