Gintong Aral


Usahay

Usahay magadamgo ako
Nga ikaw ug ako nakahigugmaay

Nganong damgohon ko ikaw
Damgohon sa kanunay
Sa akong kamingaw

Usahay magamahay ako
Nganong nabuhi pa
kalibutan

Nganun gitiawtiawan
Ang gugma ko kanimo
Kanimo da

Ang gugma ko kanimo
Kanimo da.