Gintong Aral


Sitsiritsit Alibangbang

Sitsiritsit alibangbang
Salaginto't salagubang
Ang babae sa lansangan
Kung gumiri'y parang tandang.

Santo Nino sa pandacan
Puto seko sa tindahan
Kung ayaw mong magpautang
uubusin ka ng langgam.

Mama, mama, namamangka
Pasakayin yaring bata
Pagdating sa Maynila
Ipagpalit ng manika.