Sitsiritsit Alibangbang

Sitsiritsit alibangbang Salaginto't salagubang Ang babae sa lansangan Kung gumiri'y parang tandang.

Santo Nino sa pandacan Puto seko sa tindahan Kung ayaw mong magpautang uubusin ka ng langgam.

Mama, mama, namamangka Pasakayin yaring bata Pagdating sa Maynila Ipagpalit ng manika.