Gintong Aral


Paruparung Bukid

paruparong bukid na lilipad-lipad
Sa gitna ng daan papagapagaspas
Isang bara ang tapis
Isang dangkal ang manggas.
ang sayang de kola
Isang piyesa ang sayad!

May payneta pa siya-uy!
May suklay pa mandin-uy!
Nagwas de-ohetes ang palalabasin
Haharap sa altar at mananalamin
At saka lalakad na pakendeng-kending!