Gintong Aral


Pandanggo Ni Neneng

Kung nagsasayaw si Neneng
at ako ay walang pagod
Ang kanyang magagandang
paa na sa hakbang ko'y sumusunod
Ngunit di alam ni Neneng
na ako ay naghihirap
Dahil sa pag-ibig
at tunay na pag-irog.

Ang mga dalaga
kung pista sa baryo
Ay nakabakya at sumasayaw
sa lambing ng himig ng pandanggo
Ang pangdaggo ni Neneng
ay mahirap na pumanaw.

Habang nasa nayon
ang alit-it ng kawayan
Bukid ay tahimik
at mayumi ang amihan
Ganyan kung kumilos
ang dalaga sa silangan.

Neneng ko huwag limutin
tayo'y Perlas ng Silangan
Dahil sa dilag mong
pambihirang kayamanan
Bukid ay dakila kaysa
lungsod na mailaw
Pandangg'y sayaw
ng kayumangging kaligatan.