Pandanggo Ni Neneng

Kung nagsasayaw si Neneng at ako ay walang pagod Ang kanyang magagandang paa na sa hakbang ko'y sumusunod Ngunit di alam ni Neneng na ako ay naghihirap Dahil sa pag-ibig at tunay na pag-irog.

Ang mga dalaga kung pista sa baryo Ay nakabakya at sumasayaw sa lambing ng himig ng pandanggo Ang pangdaggo ni Neneng ay mahirap na pumanaw.

Habang nasa nayon ang alit-it ng kawayan Bukid ay tahimik at mayumi ang amihan Ganyan kung kumilos ang dalaga sa silangan.

Neneng ko huwag limutin tayo'y Perlas ng Silangan Dahil sa dilag mong pambihirang kayamanan Bukid ay dakila kaysa lungsod na mailaw Pandangg'y sayaw ng kayumangging kaligatan.