Matud Nila

Matud nila ako dili angay Nga magmanggad sa imong gugma

Matud nila ikaw dili malipay kay wa ako'y bahandi Nga kanimo igasa Gugmang putli mao da'y pasalig Mao'y bahanding labaw sa bulawan

Matud nila kaanugon lamang Sa imong gugma ug parayeg Dili molubad kining pagbati Bisan unsa pa nga katarungan.

Kay unsa pa'y bili ning kinabuhi Kon sa gugma mo hinikawan Ingna ko nga dili ka mutuo Sa manga pagtamay kong naangkon

Ingna ko nga dili mo kawangon Damgo kog pasalig sa gugma mo Damgo kog pasalig sa gugma ko!