Gintong Aral


Matud Nila

Matud nila
ako dili angay
Nga magmanggad
sa imong gugma

Matud nila
ikaw dili malipay
kay wa ako'y bahandi
Nga kanimo igasa
Gugmang putli mao da'y pasalig
Mao'y bahanding labaw
sa bulawan

Matud nila
kaanugon lamang
Sa imong gugma ug parayeg
Dili molubad kining pagbati
Bisan unsa pa nga katarungan.

Kay unsa pa'y bili
ning kinabuhi
Kon sa gugma mo hinikawan
Ingna ko nga dili ka mutuo
Sa manga pagtamay
kong naangkon

Ingna ko nga dili mo kawangon
Damgo kog pasalig
sa gugma mo
Damgo kog pasalig sa gugma ko!