Gintong Aral


Doon Po Sa Amin

Doon po sa amin
maliit na bayan
Nagpatay ng hayop
niknik ang pangalan
Ang taba po nito
aming pinatunaw
Nakuhang mantika
ay pitong tapayan.

Ang balat po nito
aming pinakulti
Aming ipinagawang
silya at bupete
Ang uupo doon
babae at lalaki
Magbibigay lamang
ng magandang gabi.