Doon Po Sa Amin

Doon po sa amin maliit na bayan Nagpatay ng hayop niknik ang pangalan Ang taba po nito aming pinatunaw Nakuhang mantika ay pitong tapayan.

Ang balat po nito aming pinakulti Aming ipinagawang silya at bupete Ang uupo doon babae at lalaki Magbibigay lamang ng magandang gabi.