Gintong Aral


Bayan Ng San Roque

Doon po sa amin
Bayan ng San Roque
May nagkatuwaang
Apat na pulubi.
Sumayaw ang pilay
Tumugtog ang pipi
Nanood ang bulag
Nakinig ang bingi.