Bayan Ng San Roque

Doon po sa amin Bayan ng San Roque May nagkatuwaang Apat na pulubi. Sumayaw ang pilay Tumugtog ang pipi Nanood ang bulag Nakinig ang bingi.