Gintong Aral


Balse Ng Laguna

Laya ng himig sa paligid
Tulad ng alon at tubig sa batis,
Sa pag-indak sa tugtugin
Parang lumilipad tulad ng hangin
Iyong pakinggan ang himig
Tra-la-la, tra-la-la
Tra-la-la, tra-la-la
Ngayong maglaho ang tugtog
Ang himig Tra-la-la, tra-la-la
Pumailanlang na at nawala
Tra-la-la.