Balse Ng Laguna

Laya ng himig sa paligid Tulad ng alon at tubig sa batis, Sa pag-indak sa tugtugin Parang lumilipad tulad ng hangin Iyong pakinggan ang himig Tra-la-la, tra-la-la Tra-la-la, tra-la-la Ngayong maglaho ang tugtog Ang himig Tra-la-la, tra-la-la Pumailanlang na at nawala Tra-la-la.