Gintong Aral


Bahay Kubo

Bahay kubo, Kahit munti
Ang halaman doon ay sari-sari
Singkmas at talong
Sigarilyas at mani
Sitaw, bataw, patani
Kundol at patola
Upo't kalabasa
At saka mayroon pa
Labanos, mustasa
Sibuyas, kamatis
Bawang at luya
Sa paligid-ligid ay puno ng linga.