Gintong Aral


Ayokong Umibig Sa Iyo

Ayokong-ayokong
umibig sa iyo
Sapagkat ikaw raw
ay maraming nobyo
may pang-araw-araw,
may panglingu-linggo
Bukod ang pamiyesta,
bukod ang pamasko!