Gintong Aral


Akong Ibigin Mo

Ako'y ibigin mo
lalaking matapang
Ang baril ko'y pito
ang sundang ko'y siyam
Ang lalakarin ko'y
parte ng dinulang
Isang pinggang pansit
ang aking kalaban!

Ako'ng ibigin mo
lalaking matapang
Isang bilaong ipa
hindi ko mabuhat
Isang bakol na kanin
isang bilaong sapsap
Pag di ko naubos
ako'y nilalagnat!