Gintong Aral


Ako Ay Nagtanim

Ako ay nagtanim
ng kapirasong luya
Tumubo ay gabi,
namunga ng mangga
Nang pipitasin ko
hinog na papaya
Lumagpak sa lupa,
magandang dalaga!