Gintong Aral


Akay Tuburan

Akay, tuburan,
tubig nga matinaw
Dahilig sa ubos
gikan sa ibabaw
Kon ako'y kumancion
may dalang kamingaw
Adios naki Adios
bayaan ta ikaw.

Bilin ni nanay,
bilin man ni tatay
Ginapadali ako
sa inyong kalipay
Bisan anong estemansion
bayaan ta anay
Balikon ko ugaling
sa tiempong madugay.