Ang Pinagmulan Ng Tagaytay

Noong araw may mag-ama na nakatira sa itaas ng bundok, minsan habang sila ay nagpapahinga at nag-uusap, may isang dayuhan na nag tatanong sa kanila kung anong lugar ito.

Husto naman na may cobra o ahas na balak tuklawin ang kanyang ama, itay, ahas sa likod mo. Taga-itay, taga-itay, narinig ito ng dayuhan, akala niya taga-itay ang pangalan ng bundok kaya tinawag ito ng Tagaytay.