Gintong Aral


Ang Pinagmulan Ng Tagaytay

Noong araw may mag-ama na nakatira
sa itaas ng bundok, minsan habang sila
ay nagpapahinga at nag-uusap, may isang
dayuhan na nag tatanong sa kanila kung
anong lugar ito.

Husto naman na may cobra o ahas na
balak tuklawin ang kanyang ama, itay,
ahas sa likod mo. Taga-itay, taga-itay,
narinig ito ng dayuhan, akala niya taga-itay ang pangalan ng bundok kaya tinawag ito ng Tagaytay.