Gintong Aral


Ang Pinagmulan Ng Sulu

Noong unang panahon ang mga muslim
ay mahusay na mandaragat, mga bata
pa sila ay mahusay ng mangisda.

Ang Sulo ay ang karaniwan na nilang
ginagamit para pananglaw sa dilim upang
maakit ang mga isda para lumapit.

Kung gabi ay napakagandang tignan,
akala mo bituin sa dagat.

Hanggang sa isang gabi lahat ng mga
mangingisda ay nagpasya sila na bigyan
ng pangalan ang tabing dagat, at ang
sulo ang pangunahing napili ng mga taga
rito. Dito marahil hinango ang pangalang
"SULU."