Ang Pinagmulan Ng Pateros

Ang gawain ng mga taga-rito ay mag- alaga ng mga balut at ipinagbibili sa mga karatig pook.

Ang balut ay itlog ng pato na kung lutuin ay may sisiw sa loob. Dahil sa dami ng mga pato hindi sila nagandahan sa tawag na "Lugar ng mga pato," inisip nila na pagandahin ang pangalan ng kanilang lugar hanggang sa tinawag nila itong PATEROS.