Gintong Aral


Ang Pinagmulan Ng Pateros

Ang gawain ng mga taga-rito ay mag-
alaga ng mga balut at ipinagbibili sa mga
karatig pook.

Ang balut ay itlog ng pato na kung lutuin
ay may sisiw sa loob. Dahil sa dami ng
mga pato hindi sila nagandahan sa tawag
na "Lugar ng mga pato," inisip nila na
pagandahin ang pangalan ng kanilang
lugar hanggang sa tinawag nila itong
PATEROS.