Gintong Aral


Ang Pinagmulan Ng Pasig

Noong unang panahon may magsing
irog na nagtanan, husto naman na nakita
sila ng tatay ni pas, at hinabol ang magsing
irog.

Sa pagmamadali nila ay binagtas nila
at nilangoy ang ilog. Ang kapus palad na
Pas ay natangay ng malakas na alon at
nabitiwan ng lalaki.

Hanggang sa makalayo siya sa kasintahan.
Ang lumulubog at lumilitaw na katipan
ay di kayang abutin ng binata upang
sagipin.

Sa tuwing lilitaw si pas ay sumisigaw
ang kanyang ama ng "Pas" palibhasa ay
pagod sa kakahabol ang Tatay ni Pas kaya
ito ay nasinok, kaya sa lakas ng sigaw ay
"Pas-ig!" "Pas-ig!" at tuluyan ng lumubog
si Pas.

Pati ang binata ay nawala na rin.
Walang nagawa ang ama ni Pas kung
hindi umiyak at paulit-ulit na tinatawag
si Pas-ig, dahil sa sinok ng tatay ni Pas,
ang lugar na ito ay tinawag ng pasig.

At yong ilog ay PASIG RIVER.