Gintong Aral


Ang Pinagmulan Ng Pasay

Noong araw may isang batang babae
na pasaway. Araw-araw ay kinukulit niya
ang kanyang ina habang naglalaba para
sila ay maglaro.

Isang araw habang sila ay nasa palengke
nakita ng bata yong isang laruan na manika,
pero walang pera ang kanyang ina.

Tumakbo si pas ng malayo, ng hindi siya
ibinili nagtampo, hinabol naman siya ng
kanyang ina.

Hanggan sa nabundol siya ng sasakyan
at nasagasaan. Iyak ng iyak ang ina at
sinasabi ng pas...ay! pas..ay.

Mula noon ang kalsada na pinag-
aksidentihan niya ay tinawag na PASAY.