Ang Pinagmulan Ng Pandakan

Sinabing noong unang panahon ay may isang lugar sa Maynila na lahat ng nakatira ay puro panday.

Sapagkat maraming pandayan, ang lugar na ito ay tinawag na pandayan. Marahil may isang pandak na panday na mahusay mag biro. Kaya kilala siya bilang isang pandak na panday.

Halos araw-araw siyang tinutukso ng mga tao ng pandak na panday, kaya dumating ang panahon na tinawag itong PANDAKAN.