Gintong Aral


Ang Pinagmulan Ng Pandakan

Sinabing noong unang panahon ay may
isang lugar sa Maynila na lahat ng nakatira
ay puro panday.

Sapagkat maraming pandayan, ang lugar
na ito ay tinawag na pandayan. Marahil
may isang pandak na panday na mahusay
mag biro. Kaya kilala siya bilang isang
pandak na panday.

Halos araw-araw siyang tinutukso ng
mga tao ng pandak na panday, kaya
dumating ang panahon na tinawag itong
PANDAKAN.