Ang Pinagmulan Ng Palawan

Noong araw sa isang pook sa bisaya ay maraming tumutubo na halaman na matagal ang buhay at mabilis dumami. Kahit patayin mo ay mabilis na tumubo.

Isang hapon may isang bisaya na nakakilala sa halaman, husto naman na may isang dayuhang kastila ang nagtatanong sa lugar kung ano ang pangalan.

Akala ng bisaya ang tinatanong niya ay ang halaman. Ang sinagot niya ay palaw. Palaw kasi ang tawag sa halaman, kaya akala ng dayuhan ay palaw ang pangalan at hindi nagtagal tinawag na ito ng PALAWAN.