Gintong Aral


Ang Pinagmulan Ng Navotas

Noong araw ay may isang biyahero ng
isda. Para hindi siya maunahan sa mga
isda, Sinasalubong niya ng kanyang
bangka ang mga mangingisda sa laot.

Isang madaling araw habang binibili
niya ang kalakal ng isang mangingisda
ay nabutas ang kanyang bangka, hindi
niya ito napansin, nang nabasa ang
kanyang paa napasigaw siya ng "Diyos
ko po, nabutas! nabutas!" akala naman
ng mga dayuhan ay sumisigaw ang lalaki
ng papunta ng "nabutas" kaya tinawag
nila itong NAVOTAS.