Gintong Aral


Ang Pinagmulan Ng Mindoro

May isang bundok dito sa Pilipinas na
mayaman sa, mga mina, dito mo makikita
ang matatabang hayop, at ang bundok
na ito ay isa sa pinakamatabang lupa kaya
mataba din ang mga halaman.

Minsan may isang kastila ang umakyat
at namasyal dito, nakita niya na mayaman
ang lupa kaya binangit niya ang "Mina
De Oro." narinig naman ito ng isang
magsasaka at ginaya niya ang kastila.

Paulit-ulit niyang binangit pero hindi
niya ito masabi kaya ang nasabi niya ay
MINDORO.