Gintong Aral


Ang Pinagmulan Ng Meycauayan

Alam natin lahat na ang kawayan ay
isang uri ng damo.

Noong araw maraming damo ang tumobo
sa gilid ng ilog ng Bulacan.

Nang matuklasan nila na hindi pala pang
karaniwang damo ang tumubo, kawayan
pala ito. Nang tumaas ng tumaas ang
kawayan lahat sila ay natuwa, pagkailangan
ng mga tagarito ang kawayan, tinuturo
nila doon may kawayan kaya tinawag
nila ang pook na ito ng MEYCAUAYAN.