Ang Pinagmulan Ng Marikina

Sa lugar na ito matatagpuan ang maririkit na sapatos.

Ang Marikina ay hango sa mga salitang marikit na sapatos. Ang bayang ito sa Rizal ay tanyag sa paggawa ng matitibay na maririkit na sapatos, upang malaman ng lahat na ang mga gawang sapatos dito ay marikit, tinawag ang lugar na ito ng MARIKINA.

Ang pinakamalinis na lugar sa Pilipinas.