Gintong Aral


Ang Pinagmulan Ng Marikina

Sa lugar na ito matatagpuan ang maririkit
na sapatos.

Ang Marikina ay hango sa mga salitang
marikit na sapatos. Ang bayang ito sa Rizal
ay tanyag sa paggawa ng matitibay na
maririkit na sapatos, upang malaman ng
lahat na ang mga gawang sapatos dito ay
marikit, tinawag ang lugar na ito ng
MARIKINA.

Ang pinakamalinis na lugar sa Pilipinas.