Gintong Aral


Ang Pinagmulan Ng Malabon

Noong araw may isang pook sa Manila
ang hindi alam kung ano ang itatawag
nila.

Isang umaga may isang babae ang
nahilig na magtanim ng mga halaman.
Husto naman na malabo ang lupa kaya
nagtanim siya ng mga halamang ugat.
katulad ng kamote at gabi.

Ang ganda ng lupa malabo, paulit-ulit
niya itong binigkas, dahil dito ang pook
na ito ay tinawag na nilang lupang malabo,
hindi nagtagal tinawag na nilang MALABON.