Gintong Aral


Ang Pinagmulan Ng Los Banos

Ang banar ay salitang kastila na ibig
sabihin ay ligo.

Ang bano naman ay paliguan. Ang lugar
na ito sa Laguna ay kilala sa dami ng mga
bukal.

Ang mga bukal na ito ay ginagawang
paliguan lalo na sa mga may sakit sapagkat
ang tubig na bumubukal dito ay mainit
at mainam sa katawan ng tao.

Sa dami ng mga bukal na paliguan
sa bayang ito ay tinawag ng mga kastila
ng LOS BANOS.