Ang Pinagmulan Ng Los Banos

Ang banar ay salitang kastila na ibig sabihin ay ligo.

Ang bano naman ay paliguan. Ang lugar na ito sa Laguna ay kilala sa dami ng mga bukal.

Ang mga bukal na ito ay ginagawang paliguan lalo na sa mga may sakit sapagkat ang tubig na bumubukal dito ay mainit at mainam sa katawan ng tao.

Sa dami ng mga bukal na paliguan sa bayang ito ay tinawag ng mga kastila ng LOS BANOS.