Ang Pinagmulan Ng Las Pinas

Ang bayang ito ay kilala dahil sa kahusayan sa pagburda at pag gawa ng mga dibuho sa mga kimona at barong tagalog na yari sa telang pinya.

Sa bayang ito nakilala ang telang pinya kung kaya't las pinas ang itinawag ng mga kastila sa pook na ito.

Sa bayan ding ito makikita ang tanyag at kaisa—isang organo na yari sa kawayan, dito rin matatagpuan ang mga linang na mapuputing asin.