Gintong Aral


Ang Pinagmulan Ng Las Pinas

Ang bayang ito ay kilala dahil sa kahusayan
sa pagburda at pag gawa ng mga dibuho
sa mga kimona at barong tagalog na yari
sa telang pinya.

Sa bayang ito nakilala ang telang pinya
kung kaya't las pinas ang itinawag ng mga
kastila sa pook na ito.

Sa bayan ding ito makikita ang tanyag
at kaisa—isang organo na yari sa kawayan,
dito rin matatagpuan ang mga linang na
mapuputing asin.