Ang Pinagmulan Ng Kawit

Ang pangalan ng bayang sinilangan ni Heneral Emilio Aguinaldo ay nagsisimula sa salitang "Kalawit" hugis taga ng bingwit o kalawit ang baybaying dagat dito.

Ang mga mangingisda o mga namiming- wit rito ang tawag ay taga kalawit o taga kawit.

Nang lumaon, tinawag na nila ito ng "KAWIT" ito ay makasaysayang bayan dahil dito itinaas ang unang bandilang Pilipino bilang pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas.