Gintong Aral


Ang Pinagmulan Ng Kawit

Ang pangalan ng bayang sinilangan ni
Heneral Emilio Aguinaldo ay nagsisimula
sa salitang "Kalawit" hugis taga ng bingwit
o kalawit ang baybaying dagat dito.

Ang mga mangingisda o mga namiming-
wit rito ang tawag ay taga kalawit o taga
kawit.

Nang lumaon, tinawag na nila ito ng
"KAWIT" ito ay makasaysayang bayan
dahil dito itinaas ang unang bandilang
Pilipino bilang pagpapahayag ng kasarinlan
ng Pilipinas.