Ang Pinagmulan Ng Kalookan

Ang Kalookan ay galing sa salitang look o mga lawa na dikit dikit.

Noong araw ang lugar na ito ay puro look at lawa.

Isang araw may mag-asawa na napadaan dito, hirap na hirap sila sa paglalakad halos masubsob silang mag-asawa. Ang babae ay nagsabi sa hirap ng "Ano ba ito Malook?" hindi, sagot naman ng lalaki, kasi tabi-tabi ang look, kaya dapat ang tawag dito ay kabit-kabit na look o tawagin natin naka- look-an, hanggang sa naging KALOOKAN.