Gintong Aral


Ang Pinagmulan Ng Kalookan

Ang Kalookan ay galing sa salitang look
o mga lawa na dikit dikit.

Noong araw ang lugar na ito ay puro
look at lawa.

Isang araw may mag-asawa na napadaan
dito, hirap na hirap sila sa paglalakad halos
masubsob silang mag-asawa. Ang babae
ay nagsabi sa hirap ng "Ano ba ito Malook?"
hindi, sagot naman ng lalaki, kasi tabi-tabi
ang look, kaya dapat ang tawag dito ay
kabit-kabit na look o tawagin natin naka-
look-an, hanggang sa naging KALOOKAN.