Gintong Aral


Ang Pinagmulan Ng Kainta

Ang bayan ng Cainta sa Rizal ay nagmula
sa dalawang salita kain-ta.
Dito sa lugar na ito kasi lahat ng tao ay
magagalang at mababait, at marunong
makipagkaibigan.

Kahit saang bahay ka pupunta ay aalukin
ka ng pagkain. "Kumain tayo," ang
karaniwan nilang sinasabi.

Kaya isang araw nagulat nalang ang mga
tao ng tawagin ito ng KAINTA.