Ang Pinagmulan Ng Kainta

Ang bayan ng Cainta sa Rizal ay nagmula sa dalawang salita kain-ta. Dito sa lugar na ito kasi lahat ng tao ay magagalang at mababait, at marunong makipagkaibigan.

Kahit saang bahay ka pupunta ay aalukin ka ng pagkain. "Kumain tayo," ang karaniwan nilang sinasabi.

Kaya isang araw nagulat nalang ang mga tao ng tawagin ito ng KAINTA.