Gintong Aral


Ang Pinagmulan Ng Iloilo

Kaya tinawag ng mga taga rito itong
Ilo-Ilo dahil ang hugis ng bundok dito ay
parang ilong na nasa tabing ilog.

Minsan namamasyal ang Mayor kasama
ang kanyang asawa agad nila napuna na
hugis ilong ang bundok sa tabing ilog.

Husto naman na gusto nilang bigyan
ng pangalan ang bundok.

Tawagin natin yan ng "Ilong sa Ilog,"
ang sabi ng babae. Mahirap kasi itong
bigkasin kaya pinaikli nila,tinawag nila
itong ILOILO.