Ang Pinagmulan Ng Iloilo

Kaya tinawag ng mga taga rito itong Ilo-Ilo dahil ang hugis ng bundok dito ay parang ilong na nasa tabing ilog.

Minsan namamasyal ang Mayor kasama ang kanyang asawa agad nila napuna na hugis ilong ang bundok sa tabing ilog.

Husto naman na gusto nilang bigyan ng pangalan ang bundok.

Tawagin natin yan ng "Ilong sa Ilog," ang sabi ng babae. Mahirap kasi itong bigkasin kaya pinaikli nila,tinawag nila itong ILOILO.