Gintong Aral


Ang Pinagmulan Ng Gapan

Sa bayan ng Nueva Ecija ay may isang
lalaki na sobrang matapobre, kasi siya
ay mayaman.

Isang araw may lumapit na isang
matandang babae na humingi ng tulong.
Napahiya ang matanda at pinagsabihan
pa ng masama ang matanda.

Sa sama ng loob ng pobreng matanda
ay isinumpa niya ito. "Gumapang ka sana!"
at natupad naman ang sumpa at gumapang
ang lalaki.

Kaya ng makita ang matapobreng lalaki
na gumagapang tinawag nila itong sige
gapang. dito kinuha ang GAPAN.