Ang Pinagmulan Ng Gapan

Sa bayan ng Nueva Ecija ay may isang lalaki na sobrang matapobre, kasi siya ay mayaman.

Isang araw may lumapit na isang matandang babae na humingi ng tulong. Napahiya ang matanda at pinagsabihan pa ng masama ang matanda.

Sa sama ng loob ng pobreng matanda ay isinumpa niya ito. "Gumapang ka sana!" at natupad naman ang sumpa at gumapang ang lalaki.

Kaya ng makita ang matapobreng lalaki na gumagapang tinawag nila itong sige gapang. dito kinuha ang GAPAN.