Ang Pinagmulan Ng Dumaguete

Noong araw may isang lalaking taga Batangas, (batangueno) ang dumayo sa pook na ito, sa kanyang pamamasyal ay may nakita siyang lawin na dumagit ng isang sisiw.

Napasigaw siya sa kanyang nakita "Ang lawin dumagit eh!" dahil sa parang naging katawa-tawa ang tono ng kanyang pananalita, ito'y paulit—ulit na ginaya ng mga taga roon hanggang sa ang pook na ito ay tawagin na nila ng DUMAGUETE.