Gintong Aral


Ang Pinagmulan Ng Dumaguete

Noong araw may isang lalaking
taga Batangas, (batangueno) ang
dumayo sa pook na ito,
sa kanyang pamamasyal ay
may nakita siyang lawin
na dumagit ng isang sisiw.

Napasigaw siya sa kanyang
nakita "Ang lawin dumagit eh!"
dahil sa parang naging
katawa-tawa ang tono
ng kanyang pananalita,
ito'y paulit—ulit na ginaya
ng mga taga roon hanggang
sa ang pook na ito ay
tawagin na nila ng
DUMAGUETE.