Ang Pinagmulan Ng Cagayan

Dito sa mataas na bundok sa norte ay matatagpuan ang mga tao na naka balabal, bata man o matanda. Dahil kahit na tag-init ay maginaw, kung tag-lamig naman ay hindi nila makaya ang lamig.

Ang ibig sabihin ng balabal ay cagay. Kaya kapag nag-uusap sila ang pinag-uusapan nila ay ang kanilang mga kasuotan madalas na naririnig ng mga dayuhan ang salitang cagay kaya tinawag ito ng‘ mga dayuhan na CAGAYAN.