Gintong Aral


Ang Pinagmulan Ng Cagayan

Dito sa mataas na bundok
sa norte ay matatagpuan
ang mga tao na naka balabal,
bata man o matanda.
Dahil kahit na tag-init
ay maginaw, kung tag-lamig
naman ay hindi nila
makaya ang lamig.

Ang ibig sabihin ng balabal
ay cagay. Kaya kapag nag-uusap
sila ang pinag-uusapan nila
ay ang kanilang mga kasuotan
madalas na naririnig ng
mga dayuhan ang salitang cagay
kaya tinawag ito ng‘ mga dayuhan na
CAGAYAN.