Ang Pinagmulan Ng Bukidnon

Sa itaas ng bundok sa Mindanao, may isang malawak na lugar dito na patag at ginawang taniman ng mga tagaroon.

Dahil sa kasaganaan ng kanilang ani at biyayang kaloob sa kanila ng kanilang lupain ay tinawag silang bukidnon na ang ibig sabihin ay mariwasang taga bundok.

Mula noon ang mataas na bundok ay tinawag na nilang BUKIDNON.