Ang Pinagmulan Ng Bataan

Noong araw may mag-asawa na hindi magkaanak.

Kaya ang kanilang ginawa ay kumuha ng isang katulong. Masuerte naman ang mag-asawa dahil ang nakuha nilang katulong ay mabait at marunong mag-malasakit, at bata pa.

Isang hapon ay may nagtangkang pumasok sa bahay ng mag-asawa upang magnakaw pero hindi nakapasok dahil nakita ng kanilang katulong.

Kinabukasan habang sila ay nasa palengke, meron namang isang holdaper, ang tinutukan ay ang mag-asawa.

Ipinagtanggol uli sila ng kanilang katulong. Tuwang- tuwa ang mag-asawa, dahil naipag-tanggol uli sila ng kanilang katulong.

Kaya naman pag-uwi ng mag-asawa, ay pinag-usapan nila na ituring nila na parang anak nila ang katulong.

"Ituring na lang natin siya na bataan, ang ibig sabihin ay may malasakit na katulong o tagapangtanggol," ang sabi ng matandang lalaki.

Isang pagkakataon naman na dito sa lalawigan ng bataan ipinadala ang ating mga batang-bata na mga kawal upang sagipin ang ating demokrasya sa malulupit at manlulupig na mga hapon.

Ito ang alamat ng BATAAN.