Gintong Aral


Ang Pinagmulan Ng Balayan Batangas

Sa dagat ng Batangas
ay maraming uri ng
mga kabibe, halos
lahat ng mga kabibe
ay matatagpuan dito,
kaya dito makikita ang
balay isang masarap na
uri ng kabibe na may
mahaba at puting buntot.

Palibhasa sa dami ng balay
dito, ito ang dinadayo ng
mga dayuhan, kasi nga
masarap at malinamnam.

May isang dayuhan na
nagtatanong kung anong lugar
ito, akala ng tindera ay
kakain at nagtatanong ng
ulam, kaya sinagot niya
ito ng balay, mula noon
tinawag na nila ito ng
BALAYAN, sa lalawigan ng Batangas.