Ang Pinagmulan Ng Balanga, Bataan

Ang balanga ay isang bayan sa bataan. Ang balanga ay isang uri ng banga na may malaking bunganga, ito naman ang kadalasan na pinaglalagyan ng tubig na kanilang iniigib.

Ito rin ang isinusunong sa ulo ng mga kababaihan, dito kahit saan kang lugar ka magtungo sila ay makakasalubong mo.

Kaya naisip ng mga taga Bataan na dito na rin gawin ang mga bonga.

Dahil dito ang bayang ito ay tinawag nila na Balanga, isa sa mga bayan ng Bataan.

Dito galing ang alamat ng "BALANGA, BATAAN."