Ang Pinagmulan Ng Agusan

Sa malawak na lalawigan sa Mindanao ay may isang malaking lawa na malakas ang agos.

Maraming dayuhan ang gustong-gusto itong makita dahil sa linang ng tubig. Dahil sa lakas ng agos ay nasakupan niya ang isang malaking daanan, nang malaunan ay lumakas ng lumakas ang agos ng tubig, hanggang sa may nakita na mga tao at tinawag nila ito ng daanan ng tubig o agusan ng tubig.

Kaya mula noon lahat ng makakita ay tinatawag ito ng AGUSAN.