Gintong Aral


Ang Pinagmulan Ng Agusan

Sa malawak na lalawigan
sa Mindanao ay may isang
malaking lawa na malakas
ang agos.

Maraming dayuhan ang
gustong-gusto itong
makita dahil sa linang
ng tubig. Dahil sa lakas
ng agos ay nasakupan
niya ang isang malaking
daanan, nang malaunan ay
lumakas ng lumakas ang
agos ng tubig, hanggang
sa may nakita na mga tao
at tinawag nila ito ng
daanan ng tubig o agusan ng tubig.

Kaya mula noon lahat ng makakita
ay tinatawag ito ng AGUSAN.